Árvai Tünde történész blogja

Elfeledett pécsi nők nyomában...

Vasutasnék és vasutasnők munkája Pécsett az 1940-es években

2012. július 15. - Á.T.

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSz)
pécsi vasutas csoportja

vasutaspecsét.jpg

 "Kiterjesztik segítő és mentőmunkájukat a község nélkülöző, szenvedő lakóira: a gyermekekre, munkanélküliekre, a magukrahagyott aggokra és betegekre, a munkaképtelenekre.[1]

Alapítás – vezetőség – tagok

A pécsi Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 1940-es nagy szakosztály-alapító hullámának harmadik, egyben utolsó állomásaként 1940. május 19-én délelőtt 11 órakor a Vasutas Otthon nagytermében tartotta alakuló közgyűlését a vasutas csoport.[2] Az eseményről fennmaradt jegyzőkönyv sajnos nem árul el semmit az egyesület egyedi céljairól. Működésüket az országos szövetség 1941-ben apró változtatásokkal újra kiadott alapszabályait követve fejtették ki. Az említett közgyűlésről fennmaradt jegyzőkönyv beszámol azonban arról, hogy a vasutas szakosztály országos elnöknője, Álgyai Hubert Pálné betegsége miatt nem tudott városunkba utazni, hogy tiszteletét tegye ezen a jeles eseményen, de levélben köszöntötte a csatlakozók népes táborát.[3] A szervező bizottság elnökeként Czingler Béláné olvasta fel a levelet és egyben megköszönte Neugebauer Viktor üzletigazgatónak,[4] amiért készségesen elősegítette a pécsi vasutas MANSz megalakulását. A köszöntők után Major Kálmánné koordinálásával megtörtént az egyesület elnökségének és tisztikarának megválasztása. A szervező bizottság által korábban kijelölt személyek kinevezésébe a jelenlévők egyhangúlag beleegyeztek. Az ülésen megjelent a kulturális szakosztály elnöknője, Gyuris Gizella is, aki beszédében üdvözölte a 200 új tagot és szorgalmazta a szakosztályok jövőbeni minél szorosabb együttműködését.[5]

SDC18724.JPGmanszcélok.jpg

            A fennmaradt névjegyzékeknek köszönhetően világosan rekonstruálható az egyesület taglétszámának és tisztikarának alakulása és összetétele. A pécsi vasutas MANSz pontosan 43 alapító taggal kezdte meg működését, ők azok a személyek, akik jelen voltak az alakuló közgyűlésen és asszonynevüket, születési nevüket, polgári állásukat (férjük foglalkozása), pontos címűket, továbbá szüleik neveit megőrizte az egyesület belügyminiszteri és polgármesteri jóváhagyásához szükséges névsor. Ezek a hölgyek többnyire a vasutas tisztikar legbefolyásosabb személyiségeinek (pl. főtanácsos, főintéző stb.) feleségei voltak.[6] Velük együtt olvasható 234 név az egyesület 1940-es taglétszámáról számot adó listán.[7] 1941. december 6-án, a Mikulás ünnepségen debütált a vasutas csoport Leányköre. Sok más városhoz hasonlóan Pécsett is külön csokorba gyűltek a vélhetően 15 év feletti, ez esetben vasutas családba születő leányok, akik szintén az egyesület rászoruló tagjainak segítésén fáradoztak. A Leánykör alapításának feltétele volt, hogy a helyi szervezetnek húsznál több serdülő leánytagja legyen. Élükön a MANSz helyi elnöke állt (a vasutasok aktuális elnöke), de tagjaikból ifjúsági tisztikart választhattak.[8] 1942-ben végül 250 fővel tetőzött a vasutas fiók tagjainak létszáma.[9] Az egyesület tisztikarának felállítása az alapszabályban előírtaknak megfelelően valósult meg, és bár elvileg háromévente választottak új vezetőséget, ennél rövidebb idő alatt is adódtak változások annak összetételében. Az 1941 májusában tartott éves közgyűlést követően átalakult a szövetség elnöksége,[10] az 1942-es esztendőben pedig ők ugyan tisztségükben maradtak, de a tisztikarban több személycsere is történt.[11]

Önsegélyező tevékenység

            Az alakuló közgyűlés megtartása után tehát adott volt több mint 200 pécsi hölgy, akik egyetértettek céljaikban és összekötötte őket a tenni akarás vágya és lehetősége, továbbá hogy egytől-egyig egy Pécs kötelékében dolgozó vasutas alkalmazottnak voltak feleségei vagy leányai (csak a legritkább esetben maguk is vasutasok). Hogy a mégis heterogénnek tekinthető társaság számára biztosítsanak ismerkedési lehetőséget, az 1940. május 29-ére tervezett foglalkozásukat elhalasztották és helyette 1940. június 8-án a Széchenyi térről induló és egy mecseki menedékházba tartó közös kirándulást rendeztek.[12] Ezután kezdődhetett csak az érdemi munka.[13] 
A vasutas csoport tevékenységét legnagyobb részben a többnyire minden héten,[14] pénteken délután fél 4-kor,[15] a hivatalos helyiségben (Vasutas Otthon egyik termében: Pécs, Várady Antal utca 7.)[16] tartott kézimunka-délutánok[17] és a rászoruló tagok segélyezéséhez szükséges „muníció” beszerzése határozta meg. A felhívásokból úgy tűnik, hogy a nyersanyagokról és a feldolgozásukhoz szükséges eszközökről (pl. kötőtű) maguknak a tagoknak kellett gondoskodniuk.[18] Felismerve tagjai kézügyességében rejlő lehetőséget az egyesület 1943-ban nyilvános kukoricaháncs tanfolyamot indított. Különösen aktuálisnak tartották maguk is kezdeményezésüket, hiszen közeledett a strandszezon, amikor is elengedhetetlen volt egy megfelelő strandcipő vagy táska beszerzése.[19] 
Az adománygyűjtés szempontjából mindig kiemelten aktív volt a késő őszi periódus a karácsonyi karitászra való készülődés miatt. Ekkor sokkal intenzívebben szorgalmazták az összejövetelen való részvételt is.[20] 1940-ben a rászoruló vasutasok felsegélyezése a Vasutas Otthonban megrendezett karácsonyi ünnepségen, a többiek otthonról hozott adományainak felhasználásával történt.[21] A következő esztendőben már október 11-én sor került egy jótékony táncestre, amelynek bevételéből később a szegény gyerekeket segélyezték.[22] Az adománygyűjtés ezen módja, olyan sikeresnek bizonyult, a tél során még többször megismételték.[23] 1941. december 6-án az üzletvezetőség tanácstermében 200 vasutas gyerek kapott csomagot, mialatt meghallgatták a Mikulás intelmeit valamint a többek között a vasutas Leánykör előadásában elhangzó meséket és verseket.[24] 1942. december 20-án délután 4 órakor a vasutas üzletvezetőség nagytermében tartották meg a karácsonyfa ünnepélyt. A szerencsésebb sorsú tagok által korábban felajánlott küldeményekből (kalács, játékok, ruhanemű) állították össze azt a 100 szeretetcsomagot, amelyek mellé ezúttal pénzadományt is kaphattak a rászorulók.[25]
Nem kizárólag a karácsonykor élveztek kitüntetett figyelmet a nehéz körülmények között élő társak. 1940 nyarán a vasutas MANSz is nagy hangsúlyt fektetett a hadgyakorlatra bevonulók családtagjainak gondozására. Népjóléti osztálya végezte a tagok adományainak begyűjtését és hogy azok a legmegfelelőbb helyre kerüljenek, arról az előzetes környezettanulmányozás lefolytatásával gondoskodtak.[26] 1942-ben a farsangzáró családi összejövetel a meghívott előadóknak és változatos művészi produkcióiknak köszönhetően a felülfizetések által haszonnal zárult.[27] Hasonló családias programra került sor 1943. március 6-án délután 5 órakor a Vasutas Otthonban.[28]
Hogy a vasutas MANSz pécsi hölgyei számára a szokásos kézimunka-délután ne mindig csak plusz fáradságot jelentsen a saját háztartási teendőkön túl, kulturális programokkal igyekeztek színesebbé tenni életüket. 1940. december 4-én például Dr. Merényi Ferenc székesegyházi igazgató tartott vetítettképes előadást a „csodásszépségű Felvidékről”,[29] míg 1941 márciusában Dr. Mihályi István nőorvos tartott nagy sikerrel prezentációkat.[30]

vasutasüzletvezetőség.jpg

Helye a város közéletében

            A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége pécsi vasutas csoportja azonban nem kizárólag öncélú működést folytatott. Farkas Kamill vasutas felügyelő jóvoltából már az alakuló közgyűlés alkalmával megnyílt a nemzetvédelmi előadássorozat. A részletes program is 1940 tavaszán került nyilvánosságra.[31] Az előadáscímekből kitűnik, hogy akárcsak a kulturális szakosztály hasonló kezdeményezésének, ennek a család- és nemzetvédelmi tanfolyamnak is a háborús lelki felkészültség kialakítása volt a célja.

A vasutas MANSz nemzetvédelmi előadássorozatának programja 1940

1940. május 19.

Farkas Kamill

máv felügyelő

A mai nő háborús feladatai

1940. május 24

Gyarmati
 Tibor

máv főtiszt

A légiháború veszedelmei és
 a légvédelem

1940. május 28.

Szemléltető bemutató a vasútállomáson

Légoltalom a vasútüzemben

1940. május 31.

Dr. Tolnay Margit

orvos

Nő-, anya- és gyermekvédelem

1940. június 7.

Dr. Bajtai István

máv pályaorvos

Az elsősegélynyújtásról általában

1940. június 14.

Dr. Bajtai István

máv pályaorvos

Elsősegélynyújtás kül. tek. a légiháborúra

             

Az ehhez hasonló programok iránti szükséglet és a város közönsége által mutatott nagyfokú érdeklődés arra indította a szövetség tagjait, hogy 1942 tavaszán is megrendezésre kerüljön egy előadássorozat. Ez alkalommal a neves előadók kizárólag a családvédelem tárgykörében osztották meg tapasztalataikat és tanácsaikat a népes hallgatósággal. A rendezvény a vasutas üzletvezetőség nagytermében került megszervezésre heti rendszerességgel, délután 6 órakor, és minden szíves érdeklődő ingyenesen látogathatta.[32]

A vasutas MANSz családvédelmi előadássorozatának programja, 1942

1942. május 1.

Dr. Boros Béláné

az egyesület tagja

Az asszony és a háztartás

1942. május 8.

Dr. Oó Gyula

orvos

Az orvos, mint egészségügyi tanácsadó

1942. május 15.

Czigler Béláné

az egyesület volt elnöke

Segítsünk másokon!

1942. május 22.

Dr. Merényi Ferenc

sekrestye
igazgató

Gyermeknevelés

            
Amikor a második bécsi döntés értelmében Erdély nagy részét visszacsatolták Magyarországhoz nagyszabású mozgalom indult útjára. Horthy Miklósné Főméltóságú asszony rádiószózata nyomán az egész ország megmozdult az erdélyi magyarság felsegélyezése érdekében.[33] A vasutas MANSz is gyorsan munkához látott és már 1940. október 19-én este 9 órától a Vasutas Otthon összes terme nyitva állt az Erdélyi Estre látogatók előtt.[34] A műsoros esttel egybekötött táncos mulatság olyan jól sikerült, hogy végül 244,36 pengőt eredményezett.[35]

A folyamatos kisebb rendezvények mellett arra is volt kapacitása az egyesületnek, hogy városunkba csábítsa az 1940-es évek magyar művészvilágának színe-javát. 1942 tavaszán Pécs egyik leginkább várt eseménye volt a vasutas MANSz művészestje, amelynek programját jó előre plakáton hirdették a városban és természetesen szinte minden jegyet előjegyez tek.[36] 1942. április 13-án a Nemzeti Casinoban lépett fel nagy sikerrel többek között Kántor Béla (MOVE Szépmívesek elnöke), Fodor János (operaénekes) és Albert Ferenc.[37]

Az elkerülhetetlen bukás

Bár a belügyminiszter már 1944 nyarán több hazafias nőegyesületet (Egyesült Női Tábor, Magyar Nőegyesületek Munkaközössége, Magyar Nők Szentkorona Szövetsége) feloszlatott, a civil társadalom lefejezésének legerősebb éve 1946 volt.[38] Az Ideiglenes Nemzeti Kormány már 1945-ben a fegyverszüneti egyezmény értelmében ígéretet tett arra nézve, hogy feloszlatja a területén működő összes fasiszta politikai, katonai vagy ilyen jellegű szervezetet, abban az esztendőben mindössze 25 egyesület tevékenységét tiltotta be.[39] Belügyminiszteri kezdeményezésre azonban az egyesületek működésének szigorú felülvizsgálata folytatódott.[40] 1946. július 2-án jelent meg a Magyar Közlöny azon száma, amelyben helyet kapott az a belügyminiszteri rendelet, amellyel Rajk László a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetség központi szervezetét feloszlatta. Természetesen minden vidéki szervezet is létjogosultságát vesztette. 
Szinte meg sem száradt a tinta a polgármesteri határozaton, amely jóváhagyta a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége pécsi vasutas egyesületének alapítását és működését, 1942 nyarán máris kezdetét vette a szigorított, 5 pont mentén folytatott ellentmondást nem tűrő beszámoltatás.[41] A helyi hatóságok 1945. december 27-én arról tettek jelentést a polgármesternek, hogy semmi olyan terhelő tényre nem bukkantak, ami alapján az 529/1945. rendelet alapján a pécsi vasutas MANSz egyesületet fel kellene oszlatni.[42] A polgármester 1946. augusztus 3-án rendelte el a pécsi vasutas csoport egyesületi nyilvántartásból való törlését. Határozatba foglalta a felszámolás menetrendjét és kijelölte az annak végrehajtásával megbízott személyt.[43] 1946. augusztus 6-án a Városháza egy hivatalos helyiségében történt a feloszlatás záró aktusa. Kotsis István irodai segédtiszt, a hatósági biztosként eljáró önkormányzati megbízott valamint Neubauer János városi irodatiszt, a Városi Számvevőség kijelölt tisztviselő jelenlétében kellett Dessewffy Arisztidné volt elnöknek és Szigethy Sarolta volt pénztárosnak beszámolnia az egyesület ingó- és ingatlan vagyonáról, hivatalos helyiségéről. A felvett jegyzőkönyvből kiderül, hogy a háborús viharok közepette 1944 decemberében az egyesület pénztárkönyve minden mellékletével együtt elveszett. Az egyesület utolsó 35 pengőjét már 1945. augusztus 19-én átadta Dér Józsefnek, a vasutas szakszervezet titkárának, így az nem volt zár alá vehető. Megállapítást nyert, hogy az egyesület hivatalos helyiséggel nem rendelkezett (bár korábbi kartotékon más szerepelt), összejöveteleit a Vasutas Otthonban tartotta, így annak lepecsételésétől is eltekinthetett a hatósági megbízott.[44]

 Az egyesület alapító– és vezetőségi tagjainak adattára

 1. Alkonyi Béláné: MÁV állomás-elöljáró neje. *1900. január 25. Barcs. Született: Szenicza Teréz. Szülei: Szenicza Miksa és Herczeg Eleonóra. Római katolikus. Címe: Dr. Bánffy Dezső u. 42.
 2. Bali Jánosné: MÁV segédtiszt neje. *1911. október 20. Piski. Született: Verkis Erzsébet. Szülei: Verkis György, Hegyi Zsuzsanna. Római katolikus. Címe: Dr. Bánffy Dezső u. 42.
 3. Balázs Ferencné: MÁV mérnök neje. *1914. február 15. Pöstény puszta. Született: Fedorják Erzsébet. Szülei: Fedorják János, Kalmár Erzsébet. Római katolikus. Címe: Bánffy Dezső u. 42.
 4. Balogh Jánosné: Intéző neje. *1903. április 30. Igal. Született: Láczky Irén. Szülei: Lánczky Béla, Dummerth Irma. Római katolikus. Címe: Dr. Bánffy Dezső u. 42.
 5. Bán Antalné: Főintéző neje. *1906. július 27. Szentgotthárd. Született: Wéber Erzsébet. Szülei: Wéber Gusztáv, Havasi Erzsébet. Római katolikus. Címe: Marosvásárhely u. 6.
 6. Dr. Banna Györgyné: 1942-ben alelnök. MÁV állomásfőnök neje. *1895. március 17. Pécs. Született: Lombos Anna. Szülei: Lauber Jakab, Höldrich Mária. Római katolikus. Címe: Főpályaudvar
 7. Baranyi Ferencné: 1942-ben alelnök. Főintéző neje. *1895. szeptember 13. Kecskemét. Született: Kuklicz Amália. Szülei: Kuklicz János, Borsányi Etel. Római katolikus. Címe: Szilányi Dezső u. 35.
 8. Barkóczy Miklósné: Mérnök neje. *1900. május 10. Sopron. Szülei: Nagy János, Székely Irma. Római katolikus. Címe: Vitéz u. 42.
 9. Barna Györgyné: vasutas MANSz alapító tagja. MÁV tanácsos neje. *1896. június 29. Magyaratád. Született: Szabó Klotild. Szülei: Szabó Béla, Klap Mária. Római katolikus. Címe: Bánffy Dezső u. 42.
 10. Bihar Alajosné: MÁV felügyelő neje. *1894. november 17. Pécs.Római katolikus. Címe: Mária u. 8.
 11. Bimbó Istvánné: MÁV segédellenőr neje. *1898. szeptember 28. Kaposvár. Született: Neuschwanger Mária. Szülei: Neuschwanger János, Deák Róza. Római katolikus. Címe: Makár u. 10.
 12. Dr. Bogosi Istvánné: MÁV főintéző neje. *1897. október 2. Kaposvár. Született: Klein Rozália. Szülei: Klein János, Kovács Rozália. Római katolikus. Címe: Apponyi tér 4.
 13. Bosznay Istvánné: MÁV fFőintéző neje. *1892. január 12. Zaleszcziky. Született: Kohuth Irma. Szülei: Kohuth Mihály, Tranger Mária. Római katolikus. Címe: Bánffy Dezső u. 42.
 14. Bujdosó Ferencné: MÁV főmérnök neje. 1942-től az egyesület alelnöke. *1906. június 4. Pécs. †1977. december 5. Született: Richter Mária. Szülei: Richter János, Lohr Sarolta. Római katolikus. Címe: Erreth Lajos u. 17. Leánya Romváry Ferencné Bujdosó Emőke a Pécsi Szemle várostörténeti folyóirat szerkesztőségi titkára.[45]
 15. Czigler Béláné: a vasutas MANSz elnöke 1941. május 11-ig. Attól kezdve ügyvezető elnök, majd 1942. március 29-től társelnök. Műszaki tanácsos felesége. A tanügyi MANSz választmányi tagja (1943).
 16. Cselényi Zsigmondné: MÁV tanácsos neje. *1894. március 9. Murányalja. Született: Jurkovits Berta. Szülei: Jurkovits János, Róth Hermin. Római katolikus. Címe: Vas Gereben u. 3.
 17. Csink Jánosné: MÁV tanácsos neje. *1895. december 23. Pozsony. Született: Gaszner Olga. Szülei: Gaszner Ernő, Hermann Katalin. Római katolikus. Címe: Rét u. 45.
 18. Csongor Györgyné: MÁV segédhivatalnok neje. *1892. február 3. Szabadka. Született: Tamási Róza. Szülei: Tamási Dániel, Percsics Róza. Római katolikus. Címe: Vitéz u. 8.
 19. Demeter Istvánné: 1942-ben tagja a számvizsgáló bizottságnak. MÁV főtiszt neje. *1913. július 1. Eszék. Született: Kern Edit. Szülei: Kern Géza, Barányi Ilona. Római katolikus. Címe: Szigeti orsz. 58.
 20. Dessewffy Arisztidné: Született: Csengey Johanna. *1901, †1990. 1925-ben ment férjhez a MÁV üzletigazgatójához. 1941. május 11-től az egyesület elnöke, 1943-tól a tanügyi szakosztály tiszteletbeli alelnöke.
 21. Dobos Gyuláné: Címe: Buzássy Ábel u. 2.
 22. Dobray Attiláné: MÁV főintéző neje. *1893. szeptember 13. Budapest. Született: Brém Anna. Szülei: Brém Frigyes, Schutzbach Anna. Római katolikus. címe: Apáca u. 9.
 23. Dus Józsefné: MÁV intéző neje. *1889. augusztus 2. Leobendorf. Született: Reiser Katalin. Szülei: Reiser Mátyás, Stossfellner Katalin. Római katolikus. Címe: Ráth u. 41.
 24. Erdélyi Edéné: MÁV főintéző neje. *1899. december 13. Született: Futász Laura. Szülei: Futász János, Ringelheim Laura. Református. Címe: Széchenyi tér 7.
 25. Farkas Kamillné: Felügyelő neje. *1885. április 10. Pécs. Született: Trixler Ilka. Szülei: Trixler Alajos, Prainli Emília. Római katolikus. Címe: Király u. 15.
 26. Dr. Fáy Andorné: MÁV tanácsos neje. *1889. szeptember 30. Sárosd. Született: Vörös Erzsébet. Szülei: Farády Vörös Hindor, Rupf Irma. Római katolikus. Címe: Pozsony u. 6.
 27. Fáy Lajosné: Főintéző neje. *1894. július 22. Pécs. Született: Nowotarszky Valéria. Szülei: Nowotarszky Miksa, Gindl Lujza. Római katolikus. Címe: Irányi D. tér 8.
 28. Fekete Zoltánné: Zeneiskolai tanárnő. *1896. április 12. Dolna. Született: Opritia Mária. Szülei: Opritia György, Lieber Anna. Római katolikus. Címe: Mecsek u. 8.
 29. Futár Rajmundné: 1942-ben tagja a számvizsgáló bizottságnak. MÁV főintéző neje. *1897. október 10. Pécs. Született: Horváth Katalin. Szülei: Horváth halas Antal, Juszt Katalin. Római katolikus. Címe: Szigeti orsz. 23.
 30. Fürtös Lajosné: MÁV irodai segédtiszt neje.*1890. október 2. Szekszárd. Született: Buzás Erzsébet. Szülei: Buzás Ferenc, Vass Erzsébet. Római katolikus. Címe: Anna u. 33.
 31. Gárdonyi Ferencné: pénztáros 1940-ben és 1942-ben. Segédellenőr neje. *1897. december 22. Zágráb. Született: Halda Olga. Szülei: Halda Antal, Berki Karola. Római katolikus. Címe: Rét u. 16.
 32. Gátos Vilmosné: Felügyelő neje. *1899. június 11. Pécsvárad. Született: Bogyay Irén. Szülei: Bogyay Lőrinc, Benyovszky Irén. Római katolikus. Címe: Nagyvárad u. 22.
 33. Gundrum Ákosné: MÁV segédtitkár neje. Címe: Ilona u. 12.
 34. Gyarmati Tiborné: MÁV főtisz neje. *1911. április 13. Fehértemplom. Született: Varga Mária. Szülei: Varga János, Bányai Mária. Római katolikus. Címe: Aidinger u. 9.
 35. Gyulai Imréné: Segédhivatalnok neje. *1893. november 5. Született: Tóth Katalin. Szülei: Tóth Sámuel, Pölöskei Katalin. Római katolikus. Címe. Kiskirály u. 3.
 36. Dr. Halász Ernőné: MÁV tanácsos neje. *1897. január 24. Pancsova. Született: Brunnet Janka. Szülei: Brunnet István, Nagy Janka. Római katolikus. címe: István u. 50.
 37. Hámori Benedekné: 1942-ben tagja a számvizsgáló bizottságnak. Főintéző neje. *1898. június 24. Csurgó. Született: Fleischasser Anna. Szülei: Fleischasser Rajmund, Németh Jozefa. Római katolikus. címe: Erkel Ferenc u. 1.
 38. Hasznos Tivadarné: MÁV intéző neje. *1900. március 15. Tét. Született: Fügh Mária. Szülei: Fürg Kálmán, Horváth Mária. Római katolikus. Címe: Könyök u. 9.
 39. Horváth Gyuláné: Felügyelő neje. *1898. március 12. Sósvertike. Született: Katona Mária. Szülei: Katona József, Meggyasszay Mária. Római katolikus. Címe: Szt. Imre u. 4.
 40. Hőke Istvánné: MÁV fog. neje. *1911. augusztus 6. Kassa. Született: Wetter Edit. Szülei: Wetter József, Pocsatkó Piroska. Római katolikus. Címe: Apponyi tér 4.
 41. Jakics Józsefné: a vasutas MANSz számvizsgáló bizottságának tagja 1940-ben.
 42. Katona Ferencné: MÁV főtiszt neje. *1912. március 14. Somogyszob. Született: Pécel Mária. Szülei: Pécel Tivadar, Frei Mária. Római katolikus. Címe: Fogaras u. 14.
 43. Károly Pálné: Segédellenőr neje. *1898. szeptember 28. Kaposvár. Született: Müller Karola. Szülei: Müller József, Sabján Róza. Római katolikus. Címe: Makár u. 10.
 44. Korompay Antalné: Segédtiszt neje. *1885. június 2. Pécs. Született: Kovács Júlia. Szülei: Kovács Antal, Mayer Teréz. Római katolikus. Címe: Marosvásárhely u. 4.
 45. Kövesdi Ottília: Kezelőnő. *1900. október 1. Szeged. Szülei: Kövesdi Albin, Lapu Anna. Római katolikus. Címe: Bánffy Dezső u. 40.
 46. Major Kálmánné: a vasutas MANSz ellenőre 1940-ben és 1942-ben is. Tanácsos felesége.
 47. Dr. Marty Istvánné: a vasutas MANSz számvizsgáló bizottságának tagja 1940-ben. Segédtist felesége.
 48. Nagy Lászlóné: a vasutas MANSz számvizsgáló bizottságának tagja 1942-ben. Főmozdonyvezető felesége.
 49. Pakuts Jenőné: a vasutas MANSz alelnöke 1940-ben. Segédhivatalnok felesége.
 50. Pakuts Mária: a vasutas MANSz jegyzője 1940-ben, majd titkára 1942-ben. Kezelőnő.
 51. Párduc Richárdné: a vasutas MANsz jegyzője 1942-ben. Mérnök felesége.
 52. Tóth Károlyné: a vasutas MANSz titkára 1940-ben. Tanácsos felesége.
 53. Moór Lajosné: a vasutas MANSz társelnöke 1940-ben és 1942-ben. Műszaki főtanácsos felesége.

 [1] Szózat a magyar asszonyokhoz! Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, Budapest, 1936. (továbbiakban Szózat 1936) 22.
[2] Dunántúl 1940. május 18. 7.; 1940. május 21. 5.; A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége pécsi vasutas csoportja által 1940. május 19-én tartott alakuló közgyűlésen felvett jegyzőkönyv (továbbiakban Jegyzőkönyv 1940) Baranya Megyei Levéltár Rét utcai részleg Egyesületi alapszabály-gyűjtemény 9. doboz 92. köteg Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Pécsi Vasutas Csoportja (továbbiakban Egyesületi alapszabály)
[3] Csak az alapító közgyűlésen több mint 70 későbbi egyesületi tag megjelent. Jegyzőkönyv 1940.
[4] A Habsburgok már az emancipáció előtt is adományoztak magyar nemességet azoknak a zsidó családoknak, személyeknek, akik kulturális, közgazdasági vagy politikai téren végzett munkásságukkal rászolgáltak arra. 1891. július 16-án Neugebauer Viktor (karai) miniszteri tanácsos és MÁV igazgató is rászolgált erre. MZSL 1929. (forrás: http://www.mek.sk/04000/04093/html/szocikk/13568.htm letöltés dátuma: 2011. július 17.)
[5] Jegyzőkönyv 1940. A közgyűlési jegyzőkönyvet kiegészítették az alapító tagok teljes névsorával, amelyen feltüntették a férjek foglalkozását és a pontos lakcímüket is. Így ez a forrás kiváló adalékokkal szolgálhat a MÁV pécsi történetét kutatók számára, hiszen benne megelevenedik a vasutas üzem teljes személyi összetétele. A címlista segítségével pedig pontosan azonosítható a vasutas családok helye a város korabeli topográfiájában. A MANSz pécsi vasutas csoportja alapító tagjainak (továbbiakban Alapítók 1940) és tagjainak (továbbiakban Névjegyzék 1940) névjegyzéke  = Egyesületi alapszabály
[6] Alapítók 1940.
[7] Névjegyzék 1940.
[8] Dunántúl 1941. december 10. 7.; Szózat 1936. 27.
[9] 3428 II/3. Egyesületi Alapszabály
[10] Az 1941. május 11-én 11 órakor tartott éves közgyűlés alkalmával módosult a vasutas szakosztály elnökségének összetétele: Dr. Dessewffy Arisztidné elnök (született: Csengey Johanna 1901–1990, 1925-ben ment férjhez a MÁV üzletigazgató cserneki és tarkeői Dessewffy Arisztidhez), Moór Lajosné és Czigler Béláné, Dr. Banna Györgyné (tanácsos felesége) ügyvezető alelnök, Baranyai Ferencné (főintéző felesége) alelnök. Dunántúl 1941. május 6. 6.; 1941. május 14. 5. Ebből az időből a tisztikar tagjait nem ismerjük. Dessewffy-család genealógiájára (forrás: http://www.geni.com/people/Arisztid-Dessewffy/6000000010320219294 letöltés dátuma: 2011. július 17.)
[11] A MANSz pécsi vasutas csoport 1942. évi március 29-én tartott közgyűlésén megválasztott vezetőség névjegyzéke. 91-3/1942. A. szám (továbbiakban Névjegyzék 1942)
[12] Dunántúl 1940. május 28. 8.; 1940. május 29. 8.; 1940. június 6. 6.
[13] Bár a gyakorlatban a vasutas MANSz ténylegesen megkezdte működését 1940 tavaszán, a bürokrácia útvesztőinek világában időbe telt mire minden rendeletekben előírt kötelezettségének eleget téve a belügyminiszteri és polgármesteri határozat értelmében is megkezdhette tevékenységét. 1940. június 20-án beterjesztették az egyesület alapításának tudomásul vételére vonatkozó kérvényüket, a neveket, a férjek foglalkozását és a címeket tartalmazó jegyzéket az egyesületi alapszabályokkal együtt, de 1941. május 25-én a polgármesteri hivatal még mindig hiányolt néhány iratot. A fentinél részletesebb névsor mellett hiányzott az anyaegyesület igazolása, miszerint beleegyezik a fiókegyesület megalakulásába. 1941. június 25-én újra felszólították az elnökséget, hogy pótolja mulasztását, amire 1941. július 7-én benyújtottak egy haladék iránti kérelmet, hiszen a központtól még mindig nem sikerült beszerezni a szükséges dokumentumot. 1941. november 18-án újabb felszólítás érkezett, amelyben a még nem jóváhagyott egyesület elnökségét is csak ideiglenesnek titulálták. 1942. január 2-ig kellett várni, hogy a kért névjegyzék és nyilatkozat a polgármesteri hivatalba érkezhessen. 1942. március 2-re a pécsi rendőrkapitány ellenőrizte, hogy az egyesület tagjai valóban állandó pécsi lakosok, mindent rendben talált. Végül 1942. március 20-án megszülethetett a polgármesteri véghatározat, amely szerint a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége pécsi vasutas csoportja megalakulását tudomásul vették és működését szabályszerűnek minősítették. 19.712/1940. A. szám; 55/1941; 8492/1941; 1/1942; 933/1942; 91/2-1942. A. szám; 91/1-1942. A. szám. Egyesületi Alapszabály
[14] A sajtóanyagban fellelhető felhívások előfordulása alapján feltételezhető, hogy az összejövetelek szüneteltek a nagy egyházi ünnepek környéki napokban, illetve a nyári hónapokban, de az ősztől tavaszig tartó aktív időszakban csak rendhagyó események indokolták a kézimunka-délutánok elhalasztását. DUNÁNTÚL 1940. május 28. 8. (helyette kirándulás); 1940. október 4. 7. (készülés a választmányi ülésre); 1940. október 18. 7. (Erdélyi Estre való készülés miatt); 1941. január 17. („A vasutas MANSz újra megkezdi kézimunka-délutánjait…”); 1941. október 3. („A vasutas MANSz a szokott időben és helyen elkezdi a varró-délutánokat.”)
[15] Dunántúl 1940. október 25. 7.; 1940. november 8. 8.; 1940. november 15. 7.; 1941. január 17. 7.; 1941. január 24. 8.; 1941. október 3. 6.; 1942. április 17. 7.; 1942. november 29. 8.
[16] Egyesületi Alapszabály 92. 3428 II/3.
[17] Vélhetően az itt készült remekművek kerültek volna kiállításra és értékesítésre a népművészeti vásáron. Valamilyen ismeretlen közbejött akadály miatt – bár az előkészületek aktívan zajlottak – az 1941. április 6-ra tervezett vásár elmaradt. Dunántúl 1941. április 3. 7.; 1941. április 4. 8.; 1941. április 6. 7.
[18] Dunántúl 1941. október 3. 6.
[19] Mivel a hír arról számol be, hogy ismét elkezdődik a tanfolyam, feltételezhetően korábban is szerveztek ilyet. Dunántúl 1943. április 29. 7.
[20] Dunántúl 1940. november 22. 7.; 1940. december 6. 7.
[21] Dunántúl 1940. december 11. 7.; 1940. december 25. 2.
[22] A vasutas MANSz jótékony táncestje este 19 órakor kezdődött a Vasutas Otthonban. A belépő 1 pengő volt, családoknak 3 pengő. Dunántúl 1941. október 9. 6.
[23] Dunántúl 1941. október 15. 6.
[24] Dunántúl 1941. december 10. 7.
[25] Dunántúl 1942. december 19. 5.
[26] „Beérkező adományok: névtelenül 40 és 30 pengő. Természetbeni: Bogosy Istvánné 7 kg liszt, 3 db gyerekruhanemű, 1 db sárcipő; Hőke Istvánné 1 pár cipő, 2 pár harisnya és 4 db gyerekruha; névtelenül fél kg liszt és fél kg szappan.” Dunántúl 1940. július 6. 8. Vasutas MANSz 40 pengős adománya a honvédekért Dunántúl 1942. szeptember 24. 6.
[27] A program: Gyeőry Emma prológus, Móric Zsigmond Csiribiri című egyfelvonásos vígjátéka, Tucsni László orvoshallgató és Szörényi István joghallgató zenéltek, Könnye Klári spanyol táncot mutatott be. Dunántúl 1942. február 19. 4.
[28] A kor gazdasági helyzetét mutatja, hogy a vendégeknek maguknak kellett a teához cukrot és süteményt vinniük. Dunántúl 1943. március 5. 8.
[29] Dunántúl 1940. december 1. 12.
[30] Dunántúl 1941. március 30. 9.
[31] Az előadások helyszínéül az egyetlen rendhagyót kivéve a Vasutas Otthon nagyterme szolgált. A kezdés ideje délután 5 óra volt. Jegyzőkönyv 1940., Dunántúl 1940. május 28. 5.
[32] Dunántúl 1942. április 29. 6.
[33] Dunántúl 1940. október 1. 1., 1940. október 20. 3.
[34] Dunántúl 1940. október 18. 7.
[35] Dunántúl 1940. november 3. 2.
[36] Dunántúl 1942. április 5. 4.
[37] Kántor Béla Liszt Nándor izzó magyar hangulatú költeményét recitálta. Énekelt Albert Mária Székelyhidy Ferenc operaénekes mester ígéretes növendéke. Székely Szabó Eszter két magyar költeményt szavalt. Fodor János a Toreádor dalát és Mefiszto aranyáriáját adta elő. Utry Anna magyar népviseletben adott elő nótákat és műdalokat. Szerepelt Horváth Ádi és cigányzenekara. Bordy Bella két táncszámmal is kedveskedett: spicctánca Schumann Karneváljára és magyar tánc. Kelly Anna sanzonszámokat adott elő.  Albert Ferenc hegedű és zongorakíséret és a Magyar Királyi Operaház karnagya Kenessy Jenő, valamint a Dr. Legenyei József vezette Pécsi Öreg Diákok tevékenyen közreműködésével lépett színpadra. Kellemesy Melczer Andor ének és utánzóképességéről győzte meg a közönséget. Dunántúl 1942. április 5. 4.; 1942. április 15. 7.
[38] Molnár Szilárd: A civil társadalom államosítása Magyarországon 1945–1956 = Civil Szemle 2005 (II.) / 3. 5–37. (továbbiakban Molnár 2005) 18.
[39] Molnár 2005. 12.
[40] Egyesületi Alapszabály 283.178/1946.
[41] Egyesületi Alapszabály 91-1/1942. A. szám; 91-2/1942. A. szám
[42] Egyesületi Alapszabály 10.679/1945. A.szám
[43] Egyesületi Alapszabály 10.679/1/1945. VII. szám
[44] Jegyzőkönyv a MANSz pécsi vasutas csoportjának feloszlatásának tárgyában 1946. augusztus 27. 10.679-3/1945. VII. szám = Egyesületi alapszabály
[45] Bujdosó Ferencné 1920-as évekbeli emlékkönyvei megtalálhatóak a Várostörténeti Múzeum gyűjteményében. Társasélet II. doboz 1/93.

A bejegyzés trackback címe:

https://pecsi-notortenet.blog.hu/api/trackback/id/tr684658271

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.